Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Niets

Opsjtelling optoch

21-02-2019

Zondig 3 Mieërt 2019

Opsjtellen vanaaf 13.00 oor
Vertrek óm 14.00 oor

Weej gaon as volg door Belvend trekke: Sjoelsjtraot/d’n Baog,keuninginneplein, wilhelminasjtraot, prins frederiksjtraot, prins hendriksjtraot, prins bernhardlaan, sjoelsjtraot, industriesjtraot, julianasjtraot, de Hamar (sjtaevesplein) heej is aansjloetend de priësoetreiking.

Laes verder

Oetnuuediging resepsie

19-02-2019

Names ziene doorluchtige hoeëgheid Prins Ruud d'n ieërste hebbe weej
de ieër uch oet te nuueje vur de resepsie ter gelaegehied van zien oetverkezing toet heerser euver ut Belhamelriek.

Laes verder

Opgaeve optoch 2019

13-01-2019

Aan alle optochdeilnimmers

6 X 11 jeurig jubileum, det viere weej in 2019 onger ’t motto: Gans Belvend Dreit Door
Gaer nuuedige weej uch oet öm dit jaor wir aan de Belvendse optoch op zondig 3 Maart mei te doon.

Laes verder

Sjoeëne fieësdaag!

19-12-2018

Weej Belhamels wille idderein sjoeëne fieësdaag winsse...

Laes verder

D’n Opstaekerᵀᵐ 2019

09-10-2018

Beeldend kunstenaer Fons Schobbers oet Venlo haet vur de kommende carnaval ‘d’n Opstaeker™ 2019’ óntworpe. Veurzitter Roel Versleijen van Jocus vroog Schobbers dit jaor oet naam van alle vief de sjtadsdeilvereiniginge de Opstaeker 2019 te óntwerpe. Zien óntwerp is ein ode aan de componisten en tekstdichters.

Laes verder