Regelement

 • ALGEMEEN OPTOCHT REGELEMENT VOOR ALLE
  CARNAVALSOPTOCHTEN IN GROOT VENLO.
  Van: ·Optochtcie. C.V. de Belhamels
  December 2023
  VEILIGHEID, VERKEERSREGELEMENT, VERZEKERING (C.V. de Belhamels)
  Om juridische redenen zijn deze voorschriften opgesteld in de Nederlandse taal

  VEILIGHEID

  1. Maximale afmetingen van deelnemende voertuigen
   a. Hoogte x breedte x lengte zie de maximale afmetingen in de genoemd in onder de
   bijzondere regelgevingen van de organiserende carnavals vereniging.
   b. De zijkanten van de wagen dienen dicht te zijn zonder gevaarlijk uit stekende delen.
   c. De vrije hoogte vanaf het wegdek is maximaal 30 cm
   d. Waages met een breedte van meer dan 250 cm zijn verplicht om begeleidende
   personen op de 2 voorste hoeken te late mee lopen.
  2. Materialen
   a. Gebruikte materialen dienen stevig en deugdelijk bevestigd te zijn, en bestand te zijn
   tegen regen en wind.
   b. Materialen en attributen zijn dusdanig afgewerkt en bevestigd dat zij geen gevaar
   vormen voor overige deelnemers en toeschouwers.
   c. Draaiende delen dienen deugdelijk bevestigd te zijn, en zo nodig met veiligheid kabels
   extra beveiligt.
   d. Verboden zijn makkelijk ontvlambare of ontploffende materialen
  3. Trekkende voertuig
   a. Toegestaan zijn.
   i. Tractoren
   ii. Qat of Golfkar mits voorzien van een deugdelijke trekhaak
   b. De trekkracht en remkracht van het trekkende voertuig dient ten alle tijden
   gegarandeerd en ruim voldoende te zijn en in verhouding tot de te trekken wagen te
   zijn incl. de personen die zich tijdens de optocht op de wagen bevinden.
   c. Bij elektrisch aangedreven voertuigen dient de werking en accu gedurende de gehele
   optocht gegarandeerd te zijn.
   d. De voertuigen dienen voorzien te zijn van deugdelijke wielen, koppeling, transmissie
   en motor.
   e. Niet toegestaan zijn.
   i. Oude z.g. sloopwagens, en kneusjes (welke niet APK gekeurd)
  4. Toegang tot de wagen
   a. Het opstappen in de wagen dient uitsluitend aan de achtzijde van de wagen via een
   deugdelijke trap of opstap te geschieden
   b. Opstappen tussen trekkend voertuig en wagen is niet toegestaan.
  5. Valbeveiliging
   a. Valbeveiliging dient aanwezig te zijn op alle delen van de wagen waar zich tijdens de
   optocht personen kunnen bevinden
   b. De hoogte van de valbeveiliging dient minimaal 80 cm te zijn.
   c. De valbeveiliging dient deugdelijk bevestigt te zijn en voor zijn doel berekend.
  6. Confetti kanonnen
   a. Confetti kanonnen zijn toegestaan mits vast gemonteerd en gericht over de lengte as
   van de wagen.
   b. Het is niet toegestaan om op mensen te richten.
   c. Het Confetti kanon dient te werken met een deugdelijk expansievat en
   reduceerventiel.
   d. De werking met een compressor en of stikstofflessen is toegestaan.
  7. Stroom Aggregaten en compressors
   a. Stroom aggregaten en compressors zijn toegestaan op de wagen.
   b. Het tijdens de opstelling en de optocht bijvullen van de brandstof voorraad van het
   aggregaat en compressors is verboden.
   c. Er dient een gekeurde poederblusser van minimaal 6 kg aanwezig te zijn.
  8. Overig
   a. Streng verboden zijn het op de wagens of anderszins mee voeren van flessen
   zuurstof of andersoortig brandbaar gas.
   b. Open vuur is ten strengste verboden.
   c. Het zwaartepunt van de wagen dient voor of op de achteras te liggen.

   VERKEERSREGELEMENT
  9. Chauffeurs in de optocht en van en naar de bouwplaats zijn en blijven in de zin van de wet als
   chauffeur verantwoordelijk voor ongevallen.
  10. Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van de nodige rijbewijzen passend bij het motorvoertuig.
  11. Chauffeurs is het verboden om voor en tijdens de optocht alcoholische dranken te nuttigen.
   Bij een door de organiserende carnavals vereniging geconstateerde overtreding volgt
   onmiddellijke uitsluiting en, waar praktisch mogelijk, verwijdering uit de optocht.
  12. De wettelijke maximum snelheid bij de tocht van bouwplaats naar de optocht en v.v. bedraagt
   25 km/uur
  13. Bij donker weer dient een deugdelijke voertuig verlichting aanwezig te zijn ook aan de
   achterzijde van de optocht wagen.

   VERZEKERING
  14. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke
   Aansprakelijkheid (WA)
  15. Ieder motorvoertuig is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid
   Motorvoertuigen (WAM)
   de geldigheid van de WAM verzekering dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de optocht
   aangetoond te worden zo nodig via een door de organiserende carnavals vereniging
   ingestelde procedure / formulier.
   Waar nodig dienen deelnemende motorvoertuigen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te
   melden, dat zij voor de duur van 1 dag, deelnemen aan een carnavalsoptocht (dit is niet in alle
   gevallen een automatisme)
  16. De organiserende carnavals vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid noch van de
   deelnemers noch van derden. En is dus geheel voor eigen risico van de deelnemers.
  17. Een landbouwtrekker moet net als een auto altijd verzekerd zijn tegen wettelijke
   aansprakelijkheid. in de polissen is meestal bepaald dat de verzekeringsdekking geldt bij
   gebruik van de trekker voor normale agrarische werkzaamheden en eventueel agrarisch
   loonwerk. daarnaast kan in de polisvoorwaarden vastgelegd zijn dat er bovendien dekking is
   wanneer de trekker meerijdt in een carnavalsoptocht of bloemencorso. veel maatschappijen
   kennen deze uitbreiding van de dekking echter niet en in dat geval is er dus geen dekking
   wanneer de trekker wordt ingezet bij b.v. een carnavalsoptocht.
   De trekker wordt op dat moment gebruikt voor niet in de polis genoemde activiteiten en de
   maatschappij mag bij een eventuele schade, die zij volgens de wet verplicht is te betalen,
   verhaal gaan uitoefenen op de eigenaar.
   Wanneer in dat geval ook het casco verzekerd is behoeft de maatschappij de schade aan de
   trekker zelf niet te vergoeden.
   Ook voor die gevallen is het dringende advies deze vooraf te melden bij de
   verzekeringsadviseur of maatschappij.
  18. Houdt er rekening mee dat grasmaaiers e.d. meestal niet verzekerd zijn, controleer dit tijdig.
  19. Niet-verzekerde voertuigen dienen door de betreffende groep zelf te worden verzekerd
   middels een één-dagspolis.

   OVERIGE
  20. Geluidsinstallaties
   a. Eventuele geluidsinstallaties mogen een maximaal geluidniveau van 80 dB (A)
   produceren
   b. De geluidsboxen dienen te alle tijden recht naar voren gericht te zijn.
  21. Normen en Waarden.
   a. beledigende, zedenkwetsende en aanstootgevende creaties en teksten worden
   onvoorwaardelijk uit de optocht geweerd dan wel verwijderd volgens de regels van de
   wetgeving