Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Doel

Carnavalsvereiniging De Belhamels haet als doel de folklore - die de vasteloavend vanoet gevestigde tradisie is - in Belvend in stand haje en daomei ein actieve beejdrage levere aan 't gemeinsjapslaeve.

Ieëreleje

John v Wijlick
Hay Lemmen

Leje van verdeenste

Mark Erdkamp
Bert Nabben
Huub Peeters
Jos Peulen
Geert Ruhl
Lei Schatorje
Lucy Kurstjens-Dings