Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Doel

Carnavalsvereiniging De Belhamels haet als doel de folklore - die de vasteloavend vanoet gevestigde tradisie is - in Belvend in stand haje en daomei ein actieve beejdrage levere aan 't gemeinsjapslaeve.

Ieëreleje

Gerard van Bree
Theo Janssen
Hay Lemmen

Leje van verdeenste

Mark Erdkamp
Jacques Geurts
Bert Nabben
Huub Peeters
Jos Peulen
Geert Ruhl
Lei Schatorjé