Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Motto

Heej veule weej ós thoeës

Prins Mark d'n Ieërste, Mark Erdkamp

2016small

60ste Prins van 't Belhamelriek

Boerebroedspaar Peter Bloemers en Ruth Boonen

2016 Peter en Ruth k

32ste Boerebroedspaar van 't Belhamelriek

Jeugboerebroedspaar Sam Didden en Sean Reinders

JBB2016 300x300

3de Jeugboerebroedspaar van 't Belhamelriek

d'n Opstaeker

opstaeker 2016

Óntwerp: Jan Lucker, Tegele

Oetsjlaag optoch

1e pries faatse: 'Traog WIFI'
1e pries pare: '... & Joling in Belvend'
1e pries kleine groepe: 'Vauw-Wee'
1e pries groeëte groepe: 'n jaor lang door den tiëd gezoës maar heej veule weej ós thoes'
1e pries wages: 'Heej veule weej ós thoës'
   

Foto's

Truuk nao euverzich

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

veuroet nao 2017

tiedmesjien

verder nao 2015