Truuk nao ‘t jaor 1978

Motto

Gen gemekker, gen gewaer, allein hiël plezeer!

Prins Har d’n Ieërste, Har Schmitz

22ste Prins van ‘t Belhamelriek

Home » Truuk nao ‘t jaor 1978