Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Niets

Aafgelasting insjete 11e van de 11e C.V. De Belhamels

07-11-2021

Aafgeloupe waek is door de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangegaeve det der gezeen alle Corona-óntwikkelinge, gèn activiteite meuge plaats vinge in ’t kader van ’t insjete van de vastelaovend in Noord-Limburg. Heej óp hebbe diverse vereiniginge de activiteite op de 11e van de 11e gesjrap.

Ofschoeën de Belhamels inzeen det ’t insjete van ’t vastelaovesseizoen in Belvend ’n zieër kleinsjalige activiteit is, is C.V. De Belhamels toch de meining toegedaon zich achter ’t advies van de Veiligheidsregio te sjare. Daoröm zal der op zaoterdig 13 november a.s. dus neet waere ingesjaote. De gezónkheid van de bezeukers van dees activiteit én de óntwikkelinge in de zörg waege zjwaorder den ’t door laote gaon van dees activiteit. Weej betreure ’t det weej neet angers kènne den dit besjloet te nimme.

Wat dit besjloet ouch beteikent vur ’t verdere verloup van vastelaovend in Belvend, kènne en wille weej nag neet op vuroetloupe aevel weej zulle heej taege dae tied op nie nao kieke. Waal zal in idder geval op de 11e van de 11e gesjtart waere mèt de verkoup van de “Opsjtaeker” dae dit jaor is gemak door de Belvendse kunstenares Sabrina van Wylick. Mieër informasie heej euver volg nag.

Besjteur C.V.De Belhamels

Belaevenis van ‘nne Vors

27-10-2021

Wat is ‘t toch sjiek öm te huuere det de Belhamels d’r veur gaon, Vastelaovend 2022, ónger ’t mótto vastelaovend viere det verlieëre weej neet! Maar det beteikend waal get, weej zitte korter op ‘t seizoen den det weej gewend zien. ‘t  Is net asse veur ‘n roed verkieërsleeg sjteis en wie det op greun sjpringk desse in 3 seconde nao 100 procent vluugs. Gelökkig zien alle kemmissies op vastelaovessjterkte, zoeë ouch de prinsekemmissie. Names dees kemmissie heb ich al 4 kieër de ieër gehad öm op paad te meuge gaon en ‘nne prins te vraoge, de 4Rs te weite Ron Rob Ruud en Roland maar wae wuuert de 5e ? Haje weej vas aan de R of zit d’r ‘nne angere verbingende factor in, weej weite ‘t al en zien d’r klaor veur. 30 januariari 2022 liek nag wiet weg maar is ‘t waer zoeë!

Wie dök zegge weej tiedes de vastelaovend “nag eine”?  Names de prinssekemmissie kèn ich zègge dae hebbe weej!

Vastelaovend same!

Vastelaovend 2022

25-10-2021

aankondiging Vastelaovend

D’n Opstaekerᵀᵐ 2022

19-10-2021

ein ontwerp van Sabrina van Wijlick

We hebbe d’r nog langer op môtte wachte as we gewind zien, maar ’t liek d’r op det Vastelaovend 2022 weer geit liéke op de Vastelaovend wie we dae gewind ware. Beeldend kunstenaer Sabrina van Wijlick oét Belvend haet in idder geval veur de kômmende vastelaovend ‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2022’ ôntworpe en det vindt het ein hiele groëte iër. ‘Ik vônd ‘t hiel erg kwant wie Ron van Zoest, veurzitter van de Belhamels, mich vroog of ik ‘d’n Opstaeker 2022 woel ôntwerpe en dao bin ik hiël gruuëts op’.

Sabrina van Wijlick makde dees broche oét naam van alle viéf de stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo. ’Hiel vuuel minse in ôs regio hebbe hert veur Vastelaovend, det veulse. Zeker noow ‘t fees in 2021 anders waas as veurgaonde jaore’.  

“Det ‘halde van’ heb ik probere oét te drökke in deze niejen ‘Opstaeker’. ’t Is ein aope hert mit dao umhaer ein zaag, symbool veur de (wage)bouwers, ein piensel veur de grimeurs, de ‘träőt’ en de sol-sleutel veur de muzikante en natuurlik de vlag die mit de dolle daag oét meug’. ‘t Aope hert luuet de kleur van ‘t ‘pekske’ van d’n drager zeen. Dit ôntwerp, van in totaal dreej schetse, is oétintelik door de Vorste van de viéf stadsdeilvereiniginge gekaoze.

Sabrina van Wijlick viërt al zien ganse laeve vastelaovend. Ik vier det veural mit ôs vrinde. Idder jaar bouwe we auk eine wage en trekke we mei mit de Belvendse Optoch. ‘Ozze naam? ’t Jeuk wir’. Maar auk boéte ‘t seizoen is het creatief bezig. ‘Ik bin Chef Decor beej de musical van ‘t Valuascollege in Venlo.

 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein saort broche die steit veur ein dreejtal zake; eine bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belvend en Aarce en Velden; eine bliék van betrokkeheid mit de vastelaovend en eine financiële opstaeker veur alle Vastelaovesvereiniginge oét dees regio. De viéf stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, sjuus noow massaal de vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende vereiniginge te ôndersteune.

Sabrina van Wijlick (1978) is getrouwd mit Roy en haet ein döchterke van dreej. In eure dagelikse doon werk het as docent Kunst en Cultuur op ‘t Valuascollege in Venlo. Daonaevebeej is het thoés veural bezig mit keramiek, ein passie die het mit de paplaepel kreeg ingegaote. Zien vader, Herman Crins, waas namelik pottebekker en is nao zien carriere achter de pottebekkersschiéf keramiekcursusse gaon gaeve, iets waat zien dochter ôndertösse haet euvergenaome. ‘Daobeej werke mien vader en ik vuuel same aan opdrachte die we kriége, maar ik maak auk veel werk zelf, waat ik natuurlik auk probeer te verkaupe’. Miër informatie euver Sabrina van Wijlick is te vinde op de Facebook Site Keramiek de Pöngelhook.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2022 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd. Vanaaf dan is deeze auk te kaup via de verschillende websites van de vastelaovesvereiniginge, ein groët aantal winkels en ônderwiel vastelaovesactiviteite.

 

2022 Opstaeker foto persberich

Belhamels RABO clubsupport

03-10-2021

Leef Minse,


Uch sjtum kènt geej oetbringe, vanaaf 4 oktoeber, via óngersjtaonde link:

https://www.rabo-clubsupport.nl/venlo-eo/deelnemers/details/208868-cv-de-belhamels

 

Belhamels RABO clubsupport