Technische kemmissie

De Technische kemmissie van carnavalsvereiniging De Belhamels besjteit oet ‘n 10 tal persoëene. Same haje zeej zich bezig mèt ‘t planne, oetwèrke en realisere van alle technische aangelegenheje. Zeej hebbe […]