Raodskemmissie

De Raodskemmissie van carnavalsvereiniging De Belhamels besjteit oet ‘n vieftal gekostumeerde leje oet ‘t gevolg van de prins. Binne dees kemmissie haet de prinsekemmissie, besjtaonde oet dreej persoëene, zitting. De […]