Belaevenis 1 JBB

Ich zoot lekker op de bank te game en vóng ‘t vraemp det ich nag neet nao bed woort gesjteurd. Dus
ich dach, mesjien zien pap en mam de tied vergaete, dus zég maar niks. Maar toen kwame d’r inéns 3
minse binne loupe. En ich kreeg de vraog: Wilse jeugboerebroedegom 2024 waere??? Ich zei geliek
jao, maar geluifde ‘t nag neet, maar langzaam drong ‘t toch toet mich door en kwaam d’r eine sjteeds
groeëtere lach op mien gezich! Ouch kwame de ieërste vraoge, wat kump d’r allemaol op mich aaf en
vural wae wuuert ‘t jeugbruudje waomei ich same ein knal fieës meug gaon bouwe?

OMG! Det zien de boere…
Det waas ‘t ieërs wat ich dach wie d’r ónverwachs aoves ein paar minse binne lepe. Kómme die mich
nów ech vraoge of ich jeugboerebruudje wil waere???
Ein bietje óngemekkelik zei ich “hallo” en inmiddels trilde mien ganse bein van de sjpanning. Ich weit
nimmer gans wat zeej allemaol zagte wies de vraog kwaam: “Wils dich kómmende vastelaovend ‘t
jeugboerebruudje zien? “Jao” zei ich gluif ich hieël veurzichtig. Maar in miene boek en kop gebeurde
d’r vanalles. En inèns ware zeej ouch wir weg. Tied öm wir michzelf te zien; ich heb sjtaon danse en
sjpringe in de kamer! Wie sjiek is det!!!???? Ich jeugboerebruudje!!!
Maar mèt wae??? Nou dao mós ich nag efkes op wachte.
Op de ieërste beejeinkóms mèt de jeugkemmissie zien weej te weite gekómme mèt wae weej dees
jeugboereker gaonn trèkke. Man, wat waas det sjpannend! Aangekómme op de geheime lokasie
krege weej ‘nne blinkdook ömgebónge en woorte weej veur elkaar gezatte. Wie de blinkdook
eindelik aaf woort gedaon, veel alle sjpanning geliek weg en kóste weej allein maar lache. Ich wis
geliek zeker det ich mèt dit bruudje ‘nne kei sjieke vastelaovend gaon belaeve! En ouch ich wis geliek
mèt dees broedegom wuuert dit ein top jaor! Weej kènne neet wachte wies ‘t vastelaovend is!

Home » Belaevenis 1 JBB