Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Tiedes ’t Insjete is gisteraovend ’t nieje Belhamellied geprizzenteerd.
Jaore lang hebbe weej Huuer die Bel, huuer die Bel….gehuuerd.
Ónger de jóngere garde besjtaon de behoefte ein niej liedje te kriege.
Jessica Zeegers, Marsha Elgers en Henny v Hameren hebbe zich beejein gezatte öm same mèt Stef Kupers en niej liedje te maken.
Dao is ’t volgende liedje oet óntsjtaon!


‘t Nieje liedje haet Belvend Alaaf
Hee ónger kènt geej ’t leedje huuere en mèt beejgaonde tekst mei zinge.

Klik heej om het liedje te downloaden en te beluusteren. 

Belhamelliedje

Weej kómme d’r aan, maak plaats, dao zien we
Belvend Alaaf
De ganse bubs det kèn neet misse
Belvend Alaaf
Weej gaon ein fieësje bouwe
Kom sjpring, zing, dans en drei
En zien neet weg te houwe
Dus doot maar mèt ós mei

As weej binne zien den wille weej
Uch ‘t allerleefs d’r beej
Wille fieëste make joeks en sjpas
Häök maar vas aan ózze jas

Refrein

Jónk of aad ‘t lup heej al door-ein
Idderein is op de bein
Weej zien, en geej raojt ’t al missjien
Gruuets öm Belhamel te zien

Refrein

Gank nów efkes door de kneen
En den vaere weej weer op, kóm op

Refrein