Carnavalsvereiniging

De Belhamels

Niets

REMINDER voor de inwoners van Belfeld

22-04-2020

A.s. Zaterdag wordt er geen oud papier opgehaald!!!

Als wij van de Gemeente Venlo weer groen licht krijgen voor het ophalen van het oud papier zullen wij dit weer kenbaar maken.

 oudpapier

Ieëre lid Thé Janssen euverleeje

09-03-2020

belhamelsToet ózze groeëte sjpiet hebbe weej kennis genaome van ’t euverlieje van ósIeëre lid


Thé Janssen


Hae haet in begin jaore 60 de vereining wir toet laeve gebrach en inkele jaore zitting gehad in ’t besjteur. Daonao is hae jaore lang de Hoffotograaf van ós vereiniging gewaes.

Weej winse zien kinger, kleinkinger en einidder dae Thé dich beej sjting hieël vuuel sjterkte beej ’t verwèrke van dit verlees.

Names
Carnavalsvereiniging “De Belhamels” Belvend
Ron van Zoest, veurzitter

Oetsjaag optoch

26-02-2020

Op dinsdaag 25 fibberwarie trok d'r wir 'n prachtige optoch door de sjtraote van Belvend.
Nao afloup haet de jurië de volgende oetsjlaag bekend gemaak:

  NR Deelnemer Motto
       
De Kroen 7 V.G De kater kump later Gekker mot ut neet waere, weej as jonk wild zulle os neet camouflere
       
Faatsen      
       
1 20 Twan Leurs Ich laot mich wir …..
2 41 Dennis Zeetse Ich staon op kiepe
3 26 Ron van Cleef Kook
       
       
Paren      
       
1 17 Diek & Dauf Weej blokkere de optocht met ozze trekker
2 35 Duo och nae hé ???
3 23 Duo Ex ZW Ut mot neet gekker waere
       
Kleine Groepen      
       
1 27 Dich Wets Zelluf t wuuert neet gekker, maar weel hiël lekker!
2 29 Vrinden van de boerekertrekkers Dit jaor boerenmoos in plaats van vaere, Gekker môt 't neet waere. Weej houwe os dr waal doorhaer! 
3 40 V.G. Weej gaon door Gekker môt 't neet waere: Mobiele sjpeultuin
       
Grote Groepen      
       
1 37 V.G De Garage D'r wuürt nimmer geneijd in Belvend. 't mot neet gekker waere
2 22 V.B. De Klepkliek ???
3 33 Alles is femilie Gekker mót 't neet waere, Weej beginne alvés met kaere!
       
Kleine Wagens      
       
1 36 Ut Jeuk Wir Ho Ho Ho now al körsshow, gekker mót 't neet
2 14 Zuuver Zat Gekker mot 't neet waere, 't kapelke is zien indentiteit aan 't verlaere
3 25 V.G. Gen Flauw Benul Gekker mot t neet were, weej wolve gaon heej regere
       
Grote Wagens      
       
1 34 V.G. Beejeingesjoeid Magie Lȍp oet de hangk, ut mot neet gekker waere
2 42 V.K. De Hanewurgers Gekker den dit cirkus wuurdt ut néét
3 39 V.V.G. Baeter Kleppe Vandaag onger water morgen eine kater

Opsjtelling optoch 2020

14-02-2020

zóndig 23 fibberwarie 2020

Opsjtellen vanaaf 13.00 oor
Vertrek óm 14.00 oor

Weej gaon as volg door Belvend trekke:vanaf Den Baog -> Langs Hotel Juliana -> Whilhelminastraat -> Kruispunt “Wilhelminastraat, Prins Frederikstraat” linksaf de Prinsfrederikstraat in -> Prinshendrikstraat -> Linksaf de Prins Bernhardlaan in -> aan het einde de Schoolstraat in -> Linksaf de Industriestraat in -> Kruispunt “Industriestraat, Julianastraat” rechtsaf de Julianastraat in ->  Ontbinding optocht Hamar.  heej is aansjloetend de priësoetreiking.

  Motto Naam deelnemer CAT.
       
1 Politie Politie Limburg Noord B.M. 
2 PrinsMobiel C.V. de Belhamels B.M. 
3 Brangkwaer Vreejwillige Brangkwaer Belvend B.M. 
4 Ik heb un ridder op unne witte pony, gekker mot ut neet waere Bianca Hendrickx P
5 Druueger geit neet De Wippers P
6 Non-stop Vastelaovend op de kop! G.V.V.G De 3-kes KL.W
7 Gekker mot ut neet waere, weej as jonk wild zulle os neet camouflere V.G De kater kump later KL.W
8 Gekker môt 't neet waere V.V de druupkes KL.GR
9 Wie vingk geej os …....? de kloek-kapel P
10 ??? Joekskapel " Beejein veur de Gein" GR.W
11 Gekker mot 't neet waere V.G. de Shotjes 1 KL.GR
12 Prinses Guusje 1 KOW B.M. 
13 Gekker mot 't neet waere V.G. de Shotjes 2 KL.GR
14 Gekker mot 't neet waere, 't kapelke is zien indentiteit aan 't verlaere Zuuver Zat KL.W
15 Wee hebbe ein raad los Loek en Pieter P
16 Gekker mót 't neet waere: weej veurspelle uch d'n toekoms! V.G. de naate laevers GR.W
17 Weej blokkere de optocht met ozze trekker Diek & Dauf P
18 Weej zeen ze vleege V.K. Good Zat GR.GR
19 Gezelsjap van BS Kommijn BS Kom.Mijn KL.W
20 Ich laot mich wir ….. Twan Leurs F
21 Prins Remco 1 JCB B.M. 
22 ??? V.B. De Klepkliek GR.GR
23 Ut mot neet gekker waere Duo Ex ZW P
24 Met zonne bekker wuurd de vastelaovend allein maar gekker V.K. Neet Kepot Te Kriege GR.GR
25 Gekker mot t neet were, weej wolve gaon heej regere V.G. Gen Flauw Benul KL.W
26 Kook Ron van Cleef F
27 t wuuert neet gekker, maar weel hiël lekker! Dich Wets Zelluf KL.GR
28 ??? Joekskapel "Och d'n Doedel" GR.W
29 Dit jaor boerenmoos in plaats van vaere, Gekker môt 't neet waere. Weej houwe os dr waal doorhaer! Vrinden van de boerekertrekkers KL.GR
30 Jeug boerebroedspaar Levi & Lily Jeug Boere Broedspaar B.M. 
31 Boerebroedspaar Mikel en Sanne, Getuuge Roy en Ankie Boerebroelef B.M. 
32 Gekker mót 't neet waere  Schi-verein Malbeckerhöhe P
33 Gekker mót 't neet waere, Weej beginne alvés met kaere! Alles is femilie GR.Gr
34 Magie Lȍp oet de hangk, ut mot neet gekker waere V.G. Beejeingesjoeid GR.W
35 ??? Duo och nae hé P
36 Ho Ho Ho now al körsshow, gekker mót 't neet Ut Jeuk Wir KL.W
37 D'r wuürt nimmer geneijd in Belvend. 't mot neet gekker waere V.G De Garage GR.GR
38 ???? Ben Beijers F
39 Vandaag onger water morgen eine kater V.V.G. Baeter Kleppe GR.W
40 Gekker môt 't neet waere: Mobiele sjpeultuin V.G. Weej gaon door KL.GR
41 Ich staon op kiepe Duo Neet Good Zat P
42 Gekker den dit cirkus wuurdt ut néét V.K. De Hanewurgers GR.W
43 Gekker mot 't neet waere Dames C.V. de Belhamels B.M. 
44 Z.D.H. Roland d'n ierste C.V. de Belhamels B.M. 
45 sjnoeprapers    
46 end    

 Legenda

 B.M.  Boete Mededinging
 KL. GR  Kleine Groep
 GR.GR.  Groete Groep
 F  Faats
 P  Paar
 W  Wagen

 

 

 

 

 

Verkoup belhamelkrant oetgesjteld

10-02-2020

Beste Belhamels en Belhamelinnekes


Zoeëas geej van ós gewènd ziet kómme weej altied op de maondig nao det alle hoeëghede bekènd
zien beej uch aan de deur vur de verkoup van de Belhamelkrant. Dit ware weej ouch dit jaor van plan
aevel……
‘t Waer sjpeult ós parte en de waersveursjpellinge vur de res van de dag zien neet gunstig. D’r
wuuert later in de middig en begin van de aovend nag zieër sjlech waer gemeld wao door weej ‘t
onverantwoord vinge öm ós leje van de Belhamels en de kinger van JCB de sjtraot op te sjteure om
hoes aan hoes de krant te verkoupe. Weej hebe den ouch besjlaote öm de verkoup van de
Belhamelkrant oet te sjtelle wies a.s. zaoterdig 15 fibberwarie, Vanaaf 9.30 oor zulle de leje van de
JCB en de Belhamels de krant hoes aan hoes gaon verkoupe. Vanaaf det moment zulle de krante
ouch op de bekènde verkoupadresse Marskramer en de Jumbo kómme te ligge.


Weej vertrouwe op uch begrip en haope op ein groeëte aafname van de Belhamelkrant.
Wies zaoterdig.


Besjteur Belhamels.